Hỗ trợ sinh lý

Dung dịch rửa vệ sinh phụ nữ Lactacyd

255,000₫
1.Thành phần- Atomized Lactoserum 1,01 g , Acid Lactic 0,07 g , Tá dược vừa đủ: Magnesium sodium laurethsulfate, sodium...