MOROZKO

Sale

Son dưỡng môi ông già tuyết dành cho trẻ sơ sinh - Nga

60,000₫ 65,000₫
1.Thành phần- Dầu khoáng, sáp parafin, sáp carnauba, bơ ca cao, Ceresin, dầu thầu dầu, hoa cúc và hạt thầu...